Adgang til lejligheder ifm. installation af nye dørtelefoner

Kære beboere

Der skal installeres nye dørtelefoner i opgangene. Både telefonanlægget på gaden og telefonerene i de enkelte lejligheder skal skiftes.

Det kræver derfor adgang til hver enkelt lejlighed:

  • For Petersborgvej 6: tirsdag d. 29. august
  • For Nordre Frihavnsgade 24: onsdag d. 30. august

Begge dage forventes arbejdet at vare fra kl. 7.30 til kl. 15.30.

Hvis du ikke har mulighed for at være hjemme i dette tidsrum, kan nøgle til lejligheden afleveres til bestyrelsesmedlem Mads Jespersen, Nordre Frihavnsgade. Nøglen skal være tydeligt markeret med adresse, etage og lejlighedsnummer

Hvis der ikke er adgang til lejligheden den omtalte dato, vil efterfølgende udbedring ske for lejlighedens regning.

Fra bestyrelsens side glæder vi os meget til de nye dørtelefoner, så vi igen nemmere kan lukke gæster ind i vores opgange.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Oprydning ved opbevaringsrum på Petersborgvej 6

Bestyrelsen gør endnu en gang dem, der har opmagasineret ting og sager uden for eget depotrum opmærksomme på, at disse ting skal fjernes indenfor 30 dage fra dags dato.
Hvis ikke de er fjernet, vil bestyrelsen herefter se til, at de bliver fjernet.

I øvrigt minder bestyrelsen alle beboere om, at der ikke må opmagasineres ting uden for eget depotrum, samt at der på svalegange og trappeopgange skal være fri passage.
Bortskaffelse af ting fra disse områder er dyrt for foreningen og således en økonomisk udgift for hver enkel beboer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen