Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes Torsdag, den 26. april 2018 kl. 17.30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø.

Indkaldelsen er sendt til ejernes mail og for ejere uden registreret e-mail er indkaldelsen tilgået dem fysisk.

Bemærk at advokat Peter Schmitz, grundet langtidssygdom hos EF Administration, vil repræsentere Administrationen på generalforsamlingen. Administrator vil endvidere medbringe enkelte eksemplarer af regnskabet 2017.

Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne:

Valg af dirigent

 1. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning og forelæggelse af årsregnskab til godkendelse med påtegning af revisor.
 2. Fastsættelse af størrelsen af den enkelte ejers periodevise betaling.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 4. Valg af suppleanter.
 5. Valg af revisor.
 6. Forslag:
  • Midler afsat til port ved generalforsamlingen i 2017 overgår til nyt år uændret. Pga. kommunens planer om fælles gårdhave har projekt med porten været sat på pause.
   Projektet genoptages.
  • Midler afsat til undersøgelse af nyt skraldeskur ved generalforsamlingen i 2017
   overgår til nyt år uændret. Pga. kommunens planer om fælles gårdhave har projekt
   med nyt skraldeskur været sat på pause. Projektet genoptages.
  • Bestyrelsen ønsker, der afsættes penge til undersøgelse af de juridiske stilling omkring parkeringskælderen. Vi ønsker at få en vurdering af ejerforeningens stilling ift. de gunstige priser, der er beskrevet i foreningens vedtægter. Undersøgelsen skal gerne ende ud med parkeringspladserne til foreningen efter de fastsatte vedtægter eller alternativt tilretning af foreningens vedtægter. Foreslået niveau omkring 30.000 kr. til undersøgelse af juridisk situation.
  • Smårettelser til foreningens husorden.
 7. Eventuelt.

Ny Internet løsning og opsigelse af gammel løsning

Internet

Flere beboere har nu tilmeldt sig det ny fibernet Internet hos Andelsnet og det skulle per forlydende virke godt.

Bestyrelsen har kollektivt opsagt den gamle ADSL-løsning hos Bolignet og denne kontrakt skulle derfor også gælde opsigelsen af alle tilmeldte beboeres abonnementer. Resultatet af hvorvidt det er muligt for Bestyrelsen indirekte at opsige alle beboernes individuelle abonnementerne, vil fremgå af hjemmesiden så snart vi får svar herom. Beboerne burde få besked fra Bolignet inden længe. Uanset vil vi anbefale, at man selv tager kontakt til Bolignet for at sikre sig at ens eget abonnement er/bliver opsagt.

Ny internet/TV løsning

Internet

Arbejdet med internettet er nu færdigt og beboere kan tilmelde sig
en forbindelse på andels.net. Husk at påføre hvilken startdato der
ønskes. Har man tilmeldt sig inden 1. februar 2016, har man kunnet overgå til Andels.net fra 1. februar 2016.

TV

Grundet vilkårene for opsigelse i den eksisterende kontrakt med Yousee TV dateret 1989, forventer Bestyrelsen at den ny TV løsning hos Andels.net først ibrugtages fra 1. juli 2016.

Andels.net vil dog færdiggøre monteringen af TV-udtag jvf. varslingsopslaget. Såfremt man ikke har benyttet sig af tilbuddet fra Andels.net, kan man med fordel hyre egen elektriker til at stå for afslutning/monteringen af TV-udtaget. Andels.net leverer ikke indfræsning af kabel i væg.

Til reference er her seneste TV og Internet informationsbrev fra Andels.net. Information vedrørende kabling af tv stik_Nordre Frihavnsgade 24_Petersborgvej 6

Ny internet/TV løsning

Andels.net påbegyndte her i December installation af den ny internet og TV løsning. Vi forventer at løsningen er klar til brug når alt er færdiggjort inden udgangen af Januar.

Andels.nets montør skal have adgang til lejlighederne for gennemboring af nyt antennekabel til TV løsningen. Andels.net vil skriftligt varsle hver enkelt lejlighed herom 7 dage forinden. Nærmere information vil fremgå af den pågældende skrivelse fra Andels.net.

Der vil løbende blive opdateret her på hjemmesiden om fremskridt og der vil blive opsat information i opgangene om hvordan man skal forholde sig som beboer. Først og fremmest skal man til at vælge TV kanaler og Internet hastighed. Det anbefales at man allerede nu danner sig et overblik over udvalget af TV kanaler på osterbroantenneforening.dk og hastighed for internetforbindelsen på andels.net.

En mindre opdatering

Her er en lille opdatering og nuværende og kommende opgaver som vil blive løst i ejerforeningen.

Der vil snart(7. Juli) være en ekstraordinær generalforsamling hvor vi skal tage stilling til skift fra Yousee til Andels.net – noget som jeg håber mange fra ejerforeningen vil deltage i.

Der er kommet nummerskilt på døren på Petersborgvej 6 så nu burde alle kunne finde frem til den rette opgang.

Bænkene i haven vil snart få en kærlig hånd med nye brædder så man kan bruge dem til sommeraktiviteter(forudsat at der selvfølgelig kommer en sommer)

Den sammenstyrtede kloak foran Petersborgvej 6 vil inden længe blive gravet op og ordnet således at der igen er et fungerende afløb.

Graffiti på “kælder” døren samt skraldelågen på Petersborgvej 6 er fjernet, og firmaet adviseret om at holde bedre øje med det således at der ikke går så lang tid inden det fjernes.

Der vil blive undersøgt om muligheden for at opsætte en låge ved haven på Petersborgvej 6 således at det kun er ejendommens beboer der kan benytte haven og ikke andre udefra kommende såsom hundeluftere etc.

Jeg ønsker alle en rigtig god sommer !

Porten ved Petersborgvej 6

Som skrevet i overskriften så har SuperBrugsen’s vareleverandører Onsdag d. 4/2 fået grundigt ram på porten.

De rette autoriteter er allerede kontaktet og jeg håber på en udbedring i meget nær fremtid.

Et lille billede af skaden

SuperBrugsens leverandør skade

SuperBrugsens leverandør skade

Varmecentralen Nordre Frihavnsgade

Så er varmecentralen på Nordre Frihavnsgade snart færdig lavet, det vil sige ny eltavle med seperate grupper samt ny styring af temperatur med mere.

Dette skulle gerne slutte hele “projektet” med varmecentralerne og renovering af disse.

Mvh
Bestyrelsen