Parkeringskælderen

Ejerforeningen er i proces med at sikre klarhed omkring parkeringskælderen ifm. erhvervelsen.

Som det fremgik af referatet af den ekstraordinære generalforsamling d. 3. december 2020, blev købet af parkeringskælderen godkendt og Bestyrelsen har underskrevet en købsaftale med Kratmosehøj.

Bestyrelsen og Advokat Jeppe Holt har efterfølgende drøftet det videre forløb og er kommet frem til følgende (tids)plan:

 1. Advokat Jeppe Holt opsiger nuværende lejere inden 31. december 2020 med virkning fra 31. marts 2021.
 2. Beboere giver skriftligt bindende tilsagnserklæring om køb af P-plads inden 1. februar 2021.
 3. Beboere, som har købt en P-plads, tilkendegiver hurtigst muligt, hvis de ønsker at overtage en af de tidligere (opsagte) lejere.
 4. Ekstraordinær generalforsamling mandag d. 8. februar kl. 16:00 med nye vedtægter samt lodtrækning om fordeling af P-pladser.
 5. Beboerne overfører købssummen senest 1. marts 2021.
 6. P-kælderen overtages 1. april 2021.

Ad. 1: Bestyrelsen og Advokat Jeppe Holt har modtaget lejekontrakterne på Kratmosehøjs nuværende lejere. Alle kontrakter har 3 måneders opsigelse og månedlig leje på ca. 1.200 kr. (ca. 600 kr. for motorcykel-pladser).

Advokat Jeppe Holt opsiger lejerne som angivet nedenfor og beder dem samtidig kontakte ham selv og Bestyrelsen, hvis de fortsat ønsker at leje en plads. Bestyrelsen forventer, at langt de fleste lejere vil gøre dette.

 • 31 pladser i alt. Se vedlagte oversigt (bil-parkering på plads 1-29, motorcykel-parkering på plads 30-31).
 • 26 lejekontrakter (24 bil, 2 motorcykel). De 24 lejekontrakter på bil-pladser opsiges. De 2 motorcykel-pladser opsiges ikke.
 • 5 pladser i tomgang (5 bil, 0 motorcykel).

Ad. 2: Bestyrelsen og Advokat Jeppe Holt har modtaget 29 tilsagnserklæringer, dvs. tilsagn om køb af samtlige bil-pladser. Bestyrelsen forventer ikke, at der kommer flere tilsagn. Fordelingen af tilsagn:

 • COOP: 7 pladser
 • Beboere, primær plads: 19 pladser
 • Beboere, sekundær plads: 3 pladser

Bestyrelsen gør desuden opmærksom på, at der fortsat er 2 ledige motorcykel-pladser. Eftersom pladserne er halve, er prisen det lige så. Ved køb inden 1. februar 2021 er prisen således 53.750 kr. pr. plads. Beboere, som er interesseret i at købe en motorcykel-plads, bedes kontakte Bestyrelsen hurtigst muligt.

Ad. 4: Officiel indkaldelse følger. Mødet forventes at blive afholdt via Microsoft Teams.

Vedr. fordeling af pladser er det bestyrelsens oplæg, at COOP får plads 19-24 samt én af parallelparkeringspladserne (plads 25-29). Beboerne trækker lod om de resterende pladser.

Bestyrelsen kan i øvrigt berette, at man er i kontakt med en ekstern rådgiver omkring optimering af P-kælderen. Dette kan muligvis medføre en omstrukturering af kælderen og potentielt give mulighed for udstykning af yderligere pladser.

Det er ikke umiddelbart bestyrelsens forventning, at der vil ske ændringer, men det bemærkes for en god ordens skyld, at selvom man tildeles en plads i lodtrækningen, så er man ikke garanteret netop denne plads til tid og evighed. Såfremt kælderen omstruktureres, vil man muligvis få en anden plads efterfølgende.

Ad. 5: Betalings-info følger.