Adgang til lejligheder ifm. installation af nye dørtelefoner

Kære beboere

Der skal installeres nye dørtelefoner i opgangene. Både telefonanlægget på gaden og telefonerene i de enkelte lejligheder skal skiftes.

Det kræver derfor adgang til hver enkelt lejlighed:

  • For Petersborgvej 6: tirsdag d. 29. august
  • For Nordre Frihavnsgade 24: onsdag d. 30. august

Begge dage forventes arbejdet at vare fra kl. 7.30 til kl. 15.30.

Hvis du ikke har mulighed for at være hjemme i dette tidsrum, kan nøgle til lejligheden afleveres til bestyrelsesmedlem Mads Jespersen, Nordre Frihavnsgade. Nøglen skal være tydeligt markeret med adresse, etage og lejlighedsnummer

Hvis der ikke er adgang til lejligheden den omtalte dato, vil efterfølgende udbedring ske for lejlighedens regning.

Fra bestyrelsens side glæder vi os meget til de nye dørtelefoner, så vi igen nemmere kan lukke gæster ind i vores opgange.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen