Gigabit internet?

Andels.net som er EF nuværende udbyder af Internet har for nyligt udsendt et reklameblad til beboere om muligheden for opgradering af EF internet hastighed (backbone). Denne mulighed medfører dog en merudgift for EF for opgraderingen af de switche som skal understøtte EF i at få Gigabit internet hastighed til beboerne.

Bestyrelsen har i denne forbindelse undersøgt markedet og er i forhandlinger med Andels.net for at opnå en omkostningsfri løsning for EF. Bestyrelsen ser dog også på muligheden for at EF alternativt skifter til anden internetudbyder, som vil kunne levere Gigabat forbindelser uden omkostninger og billigere end vores nuværende udbyder tilbyder.
Årsagen til et potentielt skift af internetudbyder er, at konkurrencen på markedet for fiberbaseret internet generelt er høj. Derfor er en alternativ internetudbyder også en mulighed, såfremt det viser sig gunstigt ifht. EFs vilkår hos Andels.net.

Vi ser frem til at kunne informere snarest muligt her på hjemmesiden.

De bedste hilsner fra Bestyrelsen

Du kan teste din nuværende internethastighed her.
Vær opmærksom på at du bør bruge en kablet forbindelse for at opnå bedst mulige vilkår for testen.

Storskraldsordning

EF har fået en kvartalsvis storskraldsordning.

Som et nyt tiltag så får du muligheden for at aflevere dit storskrald i gården, få dage inden dato for afhentning. Der står meget affald rundt omkring i kælderen og på loftet, som nu er muligt at få ryddet af vejen.

Det bliver faste dage i år 2021 og der er foreslået følgende årlige setup:

 • Den sidste fredag i februar (26. februar)
 • Den sidste fredag i maj (28. maj)
 • Den sidste fredag i august (27. august)
 • Den sidste fredag i december (31. december)

Mvh. Bestyrelsen

Ny vicevært

Vi har per 7/1-2021 indgået aftale med ny Vicevært – Akrobaterne.

Vi håber med skiftet at kunne få bedre service end hidtil. Akrobaterne har eksempelvis telefontid for beboere. Mere om dette under Kontakt.

Opslagene i opgangene som henviser til vores forhenværende vicevært, vil snartligt blive opdateret.

De bedste hilsner fra Bestyrelsen

Loppemarked i EF

Der afholdes loppemarked i Ejerforeningen på Søndag d. 6/9 kl. 9-17 på pladsen foran Petersborgvej 6.

Man er velkommen til at deltage med egne stativer, borde og stole osv. Vi regner med at have ca. 10 standpladser i alt.

Grundet COVID-19 skal vi holde 1m afstand mellem standene og der bør medbringes håndsprit om muligt. Såfremt der er et par stykker der medbringer er det tilstrækkeligt.

Bemærk at der skal være ryddet op senest kl. 18.

Kontakt Jess (PBV6 3-4) eller Karen (3-3) hvis der er spørgsmål på dagen.

Vi ses!

Opdatering fra bestyrelsen

Kære beboere i Ejerforening Nordre Frihavnsgade 24/Petersborgvej 6.

Vi ønsker jer alle et godt nytår!

Vi arbejder på at få udbedret flere forhold i Ejerforeningen, og kommer her med lidt praktisk info på aktuelle indsatser.

PARKERING OG AFFALD I GÅRDEN

Grundet, at vedtægterne ikke er vedligeholdt i mange år, er der pt uklarhed af fordelingen af p-pladser i gården. Vi anmoder de af jer, der parkerer i gården, om kun at parkere inden for de afmærkede parkeringsbåse, og selvfølgelig at respektere Brugsens åbningstider, så der kan blive leveret varer uden problemer. Desuden arbejder vi på en løsning, sammen med Brugsen, så vi begge kan benytte gården fremadrettet.

Da vores nuværende affaldsopmagasinering, inde under bygningen, ikke er lovlig, grundet brandfare, er vi i gang med at lovliggøre en ny placering af skraldet i gården.

PORTEN

Vi får snart en port op i gården, og dette vil forhåbentligt afhjælpe problemer med skraldere og at holde uvedkommende fra at benytte vores gård. I vil høre mere om dette.

Mvh. Bestyrelsen

Ulæste reklamer og aviser

Kære beboere

Hvis du heller ikke får læst de mange reklamer og aviser, der bliver omdelt, så husk at de kan frameldes.

Brugte reklamer og aviser kan smides ud i kurven i opgangen.
For andet affald gør vi opmærksom på vores mange sorteringsmuligheder i vores gård ved Petersborgvej 6.
Her kan der sorteres i bl.a. normal dagrenovation, bioaffald, pap, papir, metal, plast, elektronik og batterier.

De bedste sommerhilsner
Bestyrelsen

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes Torsdag, den 26. april 2018 kl. 17.30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø.

Indkaldelsen er sendt til ejernes mail og for ejere uden registreret e-mail er indkaldelsen tilgået dem fysisk.

Bemærk at advokat Peter Schmitz, grundet langtidssygdom hos EF Administration, vil repræsentere Administrationen på generalforsamlingen. Administrator vil endvidere medbringe enkelte eksemplarer af regnskabet 2017.

Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne:

Valg af dirigent

 1. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning og forelæggelse af årsregnskab til godkendelse med påtegning af revisor.
 2. Fastsættelse af størrelsen af den enkelte ejers periodevise betaling.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 4. Valg af suppleanter.
 5. Valg af revisor.
 6. Forslag:
  • Midler afsat til port ved generalforsamlingen i 2017 overgår til nyt år uændret. Pga. kommunens planer om fælles gårdhave har projekt med porten været sat på pause.
   Projektet genoptages.
  • Midler afsat til undersøgelse af nyt skraldeskur ved generalforsamlingen i 2017
   overgår til nyt år uændret. Pga. kommunens planer om fælles gårdhave har projekt
   med nyt skraldeskur været sat på pause. Projektet genoptages.
  • Bestyrelsen ønsker, der afsættes penge til undersøgelse af de juridiske stilling omkring parkeringskælderen. Vi ønsker at få en vurdering af ejerforeningens stilling ift. de gunstige priser, der er beskrevet i foreningens vedtægter. Undersøgelsen skal gerne ende ud med parkeringspladserne til foreningen efter de fastsatte vedtægter eller alternativt tilretning af foreningens vedtægter. Foreslået niveau omkring 30.000 kr. til undersøgelse af juridisk situation.
  • Smårettelser til foreningens husorden.
 7. Eventuelt.

Adgang til lejligheder ifm. installation af nye dørtelefoner

Kære beboere

Der skal installeres nye dørtelefoner i opgangene. Både telefonanlægget på gaden og telefonerene i de enkelte lejligheder skal skiftes.

Det kræver derfor adgang til hver enkelt lejlighed:

 • For Petersborgvej 6: tirsdag d. 29. august
 • For Nordre Frihavnsgade 24: onsdag d. 30. august

Begge dage forventes arbejdet at vare fra kl. 7.30 til kl. 15.30.

Hvis du ikke har mulighed for at være hjemme i dette tidsrum, kan nøgle til lejligheden afleveres til bestyrelsesmedlem Mads Jespersen, Nordre Frihavnsgade. Nøglen skal være tydeligt markeret med adresse, etage og lejlighedsnummer

Hvis der ikke er adgang til lejligheden den omtalte dato, vil efterfølgende udbedring ske for lejlighedens regning.

Fra bestyrelsens side glæder vi os meget til de nye dørtelefoner, så vi igen nemmere kan lukke gæster ind i vores opgange.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen