Opdatering fra bestyrelsen

Kære beboere i Ejerforening Nordre Frihavnsgade 24/Petersborgvej 6.

Vi ønsker jer alle et godt nytår!

Vi arbejder på at få udbedret flere forhold i Ejerforeningen, og kommer her med lidt praktisk info på aktuelle indsatser.

PARKERING OG AFFALD I GÅRDEN

Grundet, at vedtægterne ikke er vedligeholdt i mange år, er der pt uklarhed af fordelingen af p-pladser i gården. Vi anmoder de af jer, der parkerer i gården, om kun at parkere inden for de afmærkede parkeringsbåse, og selvfølgelig at respektere Brugsens åbningstider, så der kan blive leveret varer uden problemer. Desuden arbejder vi på en løsning, sammen med Brugsen, så vi begge kan benytte gården fremadrettet.

Da vores nuværende affaldsopmagasinering, inde under bygningen, ikke er lovlig, grundet brandfare, er vi i gang med at lovliggøre en ny placering af skraldet i gården.

PORTEN

Vi får snart en port op i gården, og dette vil forhåbentligt afhjælpe problemer med skraldere og at holde uvedkommende fra at benytte vores gård. I vil høre mere om dette.

Mvh. Bestyrelsen