Ulæste reklamer og aviser

Kære beboere

Hvis du heller ikke får læst de mange reklamer og aviser, der bliver omdelt, så husk at de kan frameldes.

Brugte reklamer og aviser kan smides ud i kurven i opgangen.
For andet affald gør vi opmærksom på vores mange sorteringsmuligheder i vores gård ved Petersborgvej 6.
Her kan der sorteres i bl.a. normal dagrenovation, bioaffald, pap, papir, metal, plast, elektronik og batterier.

De bedste sommerhilsner
Bestyrelsen