Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes Torsdag, den 26. april 2018 kl. 17.30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø.

Indkaldelsen er sendt til ejernes mail og for ejere uden registreret e-mail er indkaldelsen tilgået dem fysisk.

Bemærk at advokat Peter Schmitz, grundet langtidssygdom hos EF Administration, vil repræsentere Administrationen på generalforsamlingen. Administrator vil endvidere medbringe enkelte eksemplarer af regnskabet 2017.

Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne:

Valg af dirigent

 1. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning og forelæggelse af årsregnskab til godkendelse med påtegning af revisor.
 2. Fastsættelse af størrelsen af den enkelte ejers periodevise betaling.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 4. Valg af suppleanter.
 5. Valg af revisor.
 6. Forslag:
  • Midler afsat til port ved generalforsamlingen i 2017 overgår til nyt år uændret. Pga. kommunens planer om fælles gårdhave har projekt med porten været sat på pause.
   Projektet genoptages.
  • Midler afsat til undersøgelse af nyt skraldeskur ved generalforsamlingen i 2017
   overgår til nyt år uændret. Pga. kommunens planer om fælles gårdhave har projekt
   med nyt skraldeskur været sat på pause. Projektet genoptages.
  • Bestyrelsen ønsker, der afsættes penge til undersøgelse af de juridiske stilling omkring parkeringskælderen. Vi ønsker at få en vurdering af ejerforeningens stilling ift. de gunstige priser, der er beskrevet i foreningens vedtægter. Undersøgelsen skal gerne ende ud med parkeringspladserne til foreningen efter de fastsatte vedtægter eller alternativt tilretning af foreningens vedtægter. Foreslået niveau omkring 30.000 kr. til undersøgelse af juridisk situation.
  • Smårettelser til foreningens husorden.
 7. Eventuelt.