Oprydning af Loftrummet på Nordre frihavnsgade 24

Vi skal have ryddet op på loftrummet på Nordre frihavnsgade 24

Derfor bedes alle fjerne sine ejendele opmagasineret på fællesarealet.

Fællesarealet ryddes om 14 dage fra dags dato (2016.01.21).