Oprydning ved opbevaringsrum på Petersborgvej 6

Bestyrelsen gør endnu en gang dem, der har opmagasineret ting og sager uden for eget depotrum opmærksomme på, at disse ting skal fjernes indenfor 30 dage fra dags dato.
Hvis ikke de er fjernet, vil bestyrelsen herefter se til, at de bliver fjernet.

I øvrigt minder bestyrelsen alle beboere om, at der ikke må opmagasineres ting uden for eget depotrum, samt at der på svalegange og trappeopgange skal være fri passage.
Bortskaffelse af ting fra disse områder er dyrt for foreningen og således en økonomisk udgift for hver enkel beboer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Gårdhave

Kære beboere

Bestyrelsen vil gerne informere om de forhold, der førte til, at ejerforeningen på generalforsamlingen i 2016 besluttede at være imod en fælles gårdhave:

  • Midtpunktet for gårdhaven er tiltænkt at være taget oven på SuperBrugsen. Vi er bekymrede for, hvad det vil betyde for tagets holdbarhed. Hvis taget går i stykker, vil det være vores ejerforenings ansvar at udbedre og betale for dette.
  • Løsningen med fælles gårdhave på et tag er uprøvet. Så kommunen vil ikke udtale sig om hverken holdbarhed af gårdhaven eller budget for gårdhavens løbende drift, som også skal finansieres af os. Økonomien er således meget usikker.
  • For lejlighederne på 1. sal vil der komme offentlig gårdhave lige op ad lejlighederne med de gener omkring indblik og risiko for indbrud det medfører. I hvert fald for Nordre Frihavnsgade, muligvis også for Petersborgvej.
  • Vores ejendomme er ikke indrettet særlig godt mht. adgang til gårdhaven, da man først skal ud på gaden og dernæst ind i gårdhaven gennem port. Det vil besværliggøre brug af gårdhaven.
  • Bekymring omkring øget larm fra gården. I dag fungerer gården som “megafon”, når der er aktivitet i gården. Vi er bekymrede for, at hvis al aktivitet flyttes op på taget på SuperBrugsen, så vil lydgenerne blive større.

Derudover har kommunen efterfølgende gjort opmærksom på, at de forlanger, at taget på SuperBrugsen udskiftes, inden en eventuel gårdhave kan etableres. Det er en udgift, som vores ejerforening skal betale alene. Kommunen skønner udgiften til over 3 mio. kr.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Affald

Kære beboere

Sørg altid for at putte affald i poser og lukke poserne forsvarligt inden affald smides i affaldsskakterne.
Så kan vi sammen undgå svineri omkring affaldsindkastene og ved skraldespandene, hvor affaldet ender.

Husk også, at der er særlige containere til papir, pap, metal, batterier mv. i gården ved SuperBrugsen.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Adgang til lejligheder, Nordre Frihavnsgade 24

Elektrikeren har behov for adgang til alle lejligheder i opgangen i forbindelse med fejlsøgning og reparation af dørtelefonen.
Elektrikerbesøget finder sted fredag den 9. december 2016 i tidsrummet 7.30-9.30.

Hvis du/I ikke har mulighed for at være hjemme i dette tidsrum, kan nøgle afleveres til:
Mads Jespersen
Nordre Frihavnsgade 24, 3. sal, dør 3

Hvis ikke elektrikeren får adgang til lejligheden denne morgen, vil lejligheden selv skulle betale for et ekstra besøg, da reparation af dørtelefonen kræver adgang til alle lejligheder – også selvom du/I ikke har problemer med dørtelefonen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Oprydning klaret

Der er nu blevet ryddet op både på Nordre Frihavnsgade 24 og Petersborgvej 6. Bestyrelsen håber alle beboere sætter pris på de mere ordnede forhold, og vil hjælpe til at holde områderne ryddede fremover.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Oprydning

Til dem, der har opmagasineret ting og sager uden for eget depotrum, skal det oplyses, at disse ting skal fjernes indenfor 30 dage fra dags dato.
Hvis ikke de er fjernet, vil bestyrelsen herefter se til, at de bliver fjernet.

I øvrigt minder bestyrelsen alle beboere om, at der ikke må opmagasineres ting uden for eget depotrum, samt at der på svalegange og trappeopgange skal være fri passage.
Bortskaffelse af ting fra disse områder er dyrt for foreningen og således en økonomisk udgift for hver enkel beboer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ny Internet løsning og opsigelse af gammel løsning

Internet

Flere beboere har nu tilmeldt sig det ny fibernet Internet hos Andelsnet og det skulle per forlydende virke godt.

Bestyrelsen har kollektivt opsagt den gamle ADSL-løsning hos Bolignet og denne kontrakt skulle derfor også gælde opsigelsen af alle tilmeldte beboeres abonnementer. Resultatet af hvorvidt det er muligt for Bestyrelsen indirekte at opsige alle beboernes individuelle abonnementerne, vil fremgå af hjemmesiden så snart vi får svar herom. Beboerne burde få besked fra Bolignet inden længe. Uanset vil vi anbefale, at man selv tager kontakt til Bolignet for at sikre sig at ens eget abonnement er/bliver opsagt.

Ny internet/TV løsning

Internet

Arbejdet med internettet er nu færdigt og beboere kan tilmelde sig
en forbindelse på andels.net. Husk at påføre hvilken startdato der
ønskes. Har man tilmeldt sig inden 1. februar 2016, har man kunnet overgå til Andels.net fra 1. februar 2016.

TV

Grundet vilkårene for opsigelse i den eksisterende kontrakt med Yousee TV dateret 1989, forventer Bestyrelsen at den ny TV løsning hos Andels.net først ibrugtages fra 1. juli 2016.

Andels.net vil dog færdiggøre monteringen af TV-udtag jvf. varslingsopslaget. Såfremt man ikke har benyttet sig af tilbuddet fra Andels.net, kan man med fordel hyre egen elektriker til at stå for afslutning/monteringen af TV-udtaget. Andels.net leverer ikke indfræsning af kabel i væg.

Til reference er her seneste TV og Internet informationsbrev fra Andels.net. Information vedrørende kabling af tv stik_Nordre Frihavnsgade 24_Petersborgvej 6