Status på ny internet/TV løsning

Andels.net har indtil nu udtrykt travlhed for deres montør. Seneste opdatering fra Andels.net vedrørende ny internet/TV løsning er, at de regnede med at kunne starte op i midten eller hen mod slutningen af oktober. Vi afventer stadig en opdatering herpå.