Affald

Kære beboere

Sørg altid for at putte affald i poser og lukke poserne forsvarligt inden affald smides i affaldsskakterne.
Så kan vi sammen undgå svineri omkring affaldsindkastene og ved skraldespandene, hvor affaldet ender.

Husk også, at der er særlige containere til papir, pap, metal, batterier mv. i gården ved SuperBrugsen.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Adgang til lejligheder, Nordre Frihavnsgade 24

Elektrikeren har behov for adgang til alle lejligheder i opgangen i forbindelse med fejlsøgning og reparation af dørtelefonen.
Elektrikerbesøget finder sted fredag den 9. december 2016 i tidsrummet 7.30-9.30.

Hvis du/I ikke har mulighed for at være hjemme i dette tidsrum, kan nøgle afleveres til:
Mads Jespersen
Nordre Frihavnsgade 24, 3. sal, dør 3

Hvis ikke elektrikeren får adgang til lejligheden denne morgen, vil lejligheden selv skulle betale for et ekstra besøg, da reparation af dørtelefonen kræver adgang til alle lejligheder – også selvom du/I ikke har problemer med dørtelefonen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Oprydning klaret

Der er nu blevet ryddet op både på Nordre Frihavnsgade 24 og Petersborgvej 6. Bestyrelsen håber alle beboere sætter pris på de mere ordnede forhold, og vil hjælpe til at holde områderne ryddede fremover.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Oprydning

Til dem, der har opmagasineret ting og sager uden for eget depotrum, skal det oplyses, at disse ting skal fjernes indenfor 30 dage fra dags dato.
Hvis ikke de er fjernet, vil bestyrelsen herefter se til, at de bliver fjernet.

I øvrigt minder bestyrelsen alle beboere om, at der ikke må opmagasineres ting uden for eget depotrum, samt at der på svalegange og trappeopgange skal være fri passage.
Bortskaffelse af ting fra disse områder er dyrt for foreningen og således en økonomisk udgift for hver enkel beboer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ny Internet løsning og opsigelse af gammel løsning

Internet

Flere beboere har nu tilmeldt sig det ny fibernet Internet hos Andelsnet og det skulle per forlydende virke godt.

Bestyrelsen har kollektivt opsagt den gamle ADSL-løsning hos Bolignet og denne kontrakt skulle derfor også gælde opsigelsen af alle tilmeldte beboeres abonnementer. Resultatet af hvorvidt det er muligt for Bestyrelsen indirekte at opsige alle beboernes individuelle abonnementerne, vil fremgå af hjemmesiden så snart vi får svar herom. Beboerne burde få besked fra Bolignet inden længe. Uanset vil vi anbefale, at man selv tager kontakt til Bolignet for at sikre sig at ens eget abonnement er/bliver opsagt.

Ny internet/TV løsning

Internet

Arbejdet med internettet er nu færdigt og beboere kan tilmelde sig
en forbindelse på andels.net. Husk at påføre hvilken startdato der
ønskes. Har man tilmeldt sig inden 1. februar 2016, har man kunnet overgå til Andels.net fra 1. februar 2016.

TV

Grundet vilkårene for opsigelse i den eksisterende kontrakt med Yousee TV dateret 1989, forventer Bestyrelsen at den ny TV løsning hos Andels.net først ibrugtages fra 1. juli 2016.

Andels.net vil dog færdiggøre monteringen af TV-udtag jvf. varslingsopslaget. Såfremt man ikke har benyttet sig af tilbuddet fra Andels.net, kan man med fordel hyre egen elektriker til at stå for afslutning/monteringen af TV-udtaget. Andels.net leverer ikke indfræsning af kabel i væg.

Til reference er her seneste TV og Internet informationsbrev fra Andels.net. Information vedrørende kabling af tv stik_Nordre Frihavnsgade 24_Petersborgvej 6

Ny internet/TV løsning

Andels.net påbegyndte her i December installation af den ny internet og TV løsning. Vi forventer at løsningen er klar til brug når alt er færdiggjort inden udgangen af Januar.

Andels.nets montør skal have adgang til lejlighederne for gennemboring af nyt antennekabel til TV løsningen. Andels.net vil skriftligt varsle hver enkelt lejlighed herom 7 dage forinden. Nærmere information vil fremgå af den pågældende skrivelse fra Andels.net.

Der vil løbende blive opdateret her på hjemmesiden om fremskridt og der vil blive opsat information i opgangene om hvordan man skal forholde sig som beboer. Først og fremmest skal man til at vælge TV kanaler og Internet hastighed. Det anbefales at man allerede nu danner sig et overblik over udvalget af TV kanaler på osterbroantenneforening.dk og hastighed for internetforbindelsen på andels.net.